Vanaf januari 2017 ook zorg uit PGB/ZIN!

Vanaf januari 2017 kan de zorg van Coach leon10 vergoed worden vanuit Zorg in natura of PGB.
Dit is mogelijk voor zowel zorg uit de jeugdwet als de WLZ.

Heeft uw kind al een indicatie of vraagt u zich af of uw kind hiervoor in aanmerking komt?
Neem gerust contact op: info@coachleon10.nl of via 06-33873154

schoenen