Werkwijze

Bij interesse kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen middels het contactformulier of per telefoon. Ook is een skypegesprek mogelijk ter kennismaking.

Wanneer u of uw kind coaching wilt ontvangen vult u het intakeformulier in, betreffende kindercoaching, opvoedcoaching of paardencoaching. Voor kinderpaardencoaching kunt u het zelfde formulier gebruiken als voor kindercoaching. Na het ontvangen van het intakeformulier neemt coach leon10 contact met u op en zal met u (en uw kind) een intakegesprek inplannen.

Bij paardencoaching is een kort intakegesprek inbegrepen bij de eerste sessie, dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen. Bij paardencoaching kan de hulpvraag ook voortvloeien uit het eerste contact met het paard.

Voor kindercoaching en opvoedcoaching wordt er vooraf wel een duidelijk doel gesteld, dus vindt er een uitgebreid intakegesprek plaats alvorens coaching plaats kan vinden. Voor de coachingstrajecten geldt dat er na gemiddeld 3 consulten (los van het intakegesprek) een evaluatiegesprek plaats vindt. Indien nodig vindt er na deze terugkoppeling een voortzetting plaats van de consulten of zal het traject worden afgesloten. Natuurlijk bepaalt u zelf na iedere sessie of er daadwerkelijk een vervolg plaats vindt.
Paardencoachsessies zijn ook los te boeken, omdat een sessie 2 weken zijn nawerking kan hebben, wordt er tussen de consulten minimaal 2 weken gepland.

Alvorens de coaching plaats vindt ondertekent u een toestemmingsformulier, waarmee u tevens akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
Wie de toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind.

  • kind 0-12 jaar: toestemming nodig van ouders met gezag
  • kind 12-16 jaar: toestemming nodig van kind + ouders met gezag
  • kind 16-18 jaar: toestemming nodig van kind.

De algemene voorwaarden zijn terug te lezen op de site.